Welkom - Lichtontwerp

Martijn Kardol

Voor de voorstelling ‘Welkom’ van Martijn Kardol ben ik, in samen werking met De Man Met De Hamer, verantwoordelijk voor het decor ontworpen.

In zijn tweede voorstelling maakt Martijn contact met de wereld en de mensen om hem heen. Of doet daar in ieder geval een poging toe. Want alles beter dan in eenzaamheid te eindigen. Daarom zet hij zijn voordeur op een kier. Maakt hij hem verder open of gooit hij hem dicht?

Spel: Martijn Kardol
Regie: Wimie Wilhelm
Decorontwerp: De Man Met De Hamer & Wannes van der Veer
Poster: OAK by Marcel van den Broek
Techniek en Lichtontwerp: Sebastiaan Rolloos & Patrick Knoop
Scenefoto’s: Ben Houdijk