Fury van Dokkum - Lichtontwerp

NOF Producties

Voor de voorstelling ‘De Fury van Dokkum’ van NOF Producties verantwoordelijk voor het lichtontwerp.

Van 12 tot 15 september 1572 wordt Dokkum platgebrand en leeggeplunderd. In opdracht van Caspar de Robles, de Spaanse gouverneur van Friesland, maken Waalse huurlingen een einde aan de bezetting van de stad. De Spaans-Waalse terreur richtte zich tegen de bezetting van Dokkum door opstandige boeren en burgers, gesteund door protestantsgezinde Watergeuzen oprukkend vanaf het Wad. Een stadsramp vergelijkbaar met hedendaagse stedenverwoestingen, zoals het Oekraïense Marioepol.

Caspar de Robles – geëerd in Fryslân als ‘de Stiennen Man’ op de zeedijk bij Harlingen vanwege zijn daadkracht voor dijkversterking – toonde in Dokkum zijn bloedige andere gezicht. Vier- tot vijfhonderd burgers vonden er de dood en de stad werd platgebrand. De Waalse Furie in Dokkum was in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) toen steden en gewesten in de Nederlanden in opstand kwamen tegen de katholieke Spaanse koning Filips II.